بخش تحقیق و توسعه (R&D) یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و ارتقاء کمپانی میباشد که با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با سابقه که بتوانند اهداف کوتاه مدت و بلند مدت علمی و تحقیقاتی را برنامه ریزی نمایند . بخشی از وظایف R&D  به شرح ذیل میباشد :

 

 

1-   توسعه محصولات مبتني بر معيارهاي كيفي

2-   كاهش قيمت تمام شده و مواد اوليه توليد

3-   افزايش سهم مواد و منابع داخلي در توليد

4-   جذب ، تطبيق ، اصلاح ، نوآوري و توسعه فن آوري

5-   افزايش بهره وري از طريق سنجش و ارتقاء عوامل

6-   بهينه سازي فرآيندهاي موجود با تأكيد بر ارتقاء علمی

7-   طراحي محصولات جديد با عنايت بر مزيت هاي كاربردي آن