کاربرد نانو ذرات نقره در جلوگیری از لخته شدن خون ICTPRESS

فایل دانلود nobloodclots.pdf

 

 

 

تولید محلول خوراکی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن

و محصولات آرایشی بهداشتی با نانو نقره توسط شرکت

نئوفرا آمریکا  ( www.neofera.com )

فایل دانلود Nano-silver.pdf  

 

 

 

کرم پیشگیری از ایدز توسط یاکامن دانشگاه تگزاس آمریکا

فایل دانلود Aids.pdf

 

 

اثر پانسمان نانو نقره در بهبود زخم

فایل دانلود Healing.pdf

 

 

 

 
 تاثیر رنگ نانو نقره بر کاهش آلودگی بیمارستانی
فایل دانلود Hospital-color.pdf  

 

 

اثرچشمگیر ضد قارچی نیستاتین همراه با نانو نقره

فایل دانلود Nystatin-nanosilver.pdf

 

 

 

کاربرد بسته بندی نانو نقره در صنایع غذایی

فایل دانلود Packing.pdf

 

تاثیر نانو نقره بر بذر ذرت 

فایل دانلود Corn.pdf

 

 

 

 

اثر نانو نقره بر مقاومت بذر به شوری و بالابردن قوه نامیه

فایل دانلود Seed.pdf

 

 

اثر ضدمیکروبی کفپوش حاوی نانو ذرات نقره 

فایل دانلود Flooring.pdf