کاربرد های نانوسیلورال در دام ، طیور ، آبزیان

 

 یکی از مباحث مهم در امر پرورش ، مدیریت بهداشتی مزارع می باشد، یعنی یکسری اعمال مدیریتی که جهت پیشگیری از بروز بیماریها در مزارع به اجرا گذاشته می شود .بدین ترتیب یک مدیریت بهداشتی خوب با پیشگیری شروع شده و بیانگر همان اصل مقدم بودن پیشگیری بر درمان می باشد.در ارتباط با بحث پیشگیری، موضوع بیو سکیوریتی ( امنیت زیستی ) از اهمیت ویژه ای برخورداراست. بیو سکیوریتی یا امنیت زیستی یعنی یکسری  اقداماتی که باعث جلوگیری از ورود پاتوژن های بیماریزا به داخل مزارع می گردد. چراکه با ورود آلودگی به مزارع زمینه برای ابتلا به بیماری فراهم می شود که در صورت رخداد بیماری نه تنها مدیریت تولید با مشکل مواجه می شود بلکه در مواردی  بازگشت به شرایط مطلوب را نیز غیر ممکن می سازد ، در این راستا شناخت مسائل بهداشتی و رعایت آنها ،همچنین توجه به دستور العمل ها و بطور کلی رعایت برنامه بیو سکیوریتی بسیار مهم و با ارزش می باشد . اساس مدیریت شایسته  استفاده از مواد غیر شیمیایی در کاستن یا از بین بردن عوامل بیماریزا می باشد تا با حذف مواد شیمیایی بتوان به تولید گوشت بصورت طبیعی ( گوشت ارگانیک ) و پاکسازی محیط زیست کمک شایانی نمود. بیو سکیوریتی  از یک طرف شامل  ایجاد شرایطی  جهت جلوگیری از ورودپاتوژنها به داخل مزرعه بوده و از طرف دیگر جلوگیری از انتشار پاتوژنها بین قسمتهای مختلف یک مزرعه می باشد.

 

موارد مهم در ایجاد بیوسکیوریتی عبارتند از :

       

کنترل ترافیک و رفت و آمد                                                                                               

ایزولاسیون و قرنطینه

ضد عفونی كردن

 

در ارتباط با ضدعفونی کننده‌ها سه نکته تعیین کننده می‌باشد :

 

 وسیع‌الطیف بودن

 سازگار با محیط زیست

 بی‌ضرر بودن برای کاربر

 

نانوسیلورال با طیف اثر گسترده و تاثیرگذاری بسیار مطلوب بر روی انواع میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و سازگار بودن با محیط ‌زیست، همچنین نداشتن هیچگونه اثر سرطانزایی، تراتوژنی، حساسیت‌زایی در سیستم تنفسی و بر روی پوست و.... بعنوان یک ضدعفونی کننده بسیار موثر مطرح می‌باشد. بعلاوه با توجه به خاصیت عدم خورندگی، عدم ایجاد مقاومت در برابرمیکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، دارا بودن پایه معدنی و غیرشیمیایی و کارایی در  محدوده وسیعی از  pH، دما و رطوبت می‌تواند بعنوان جایگزین مناسبی برای  ضدعفونی کننده‌های شیمیایی رایج محسوب گردد.

نانوسیلورال دارای مجوز مصرف از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان دامپزشکی کل کشور نیز توصیه نامه سازمان شیلات ایران می‌باشد و بطور کلی توانایی بالایی جهت ضدعفونی تمامی مکان‌ها و قسمت‌هایی که بنحوی با مشکل آلودگی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا دست به گریبان هستند را داراست.